Plany

Zgodnie z Rozkazem Ogólnym Nr 1 Komendanta Okręgu AK Kielce „Przygotowania do akcji powstańczej”, z dnia 29 czerwca 1944r., poza zgrupowaniami dywizyjnymi miały zostać utworzone, z nadwyżek zmobilizowanych żołnierzy cztery brygady piechoty.

Zgodnie z rozkazem powstać miały:
Brygada Radomska – tworzona przez Inspektorat „A” Radomski,
Brygada Sandomierska – tworzona przez Inspektorat „C” Sandomierski,
Brygada Kielecka – tworzona przez Inspektorat „D” Kielecki,
Brygada Częstochowska – tworzona przez Inspektorat „E” Częstochowski.

      Inspektorat „E” Częstochowski w pierwszej kolejności miał odtworzyć 7 Dywizję Piechoty w składzie 27 i 74 pułki piechoty formowane w Obwodach: Częstochowa, Włoszczowa i Radomsko. Dopiero w następnej kolejności planowano utworzenie brygady.
Na początku sierpnia 1944r. rozpoczęła się mobilizacja oddziałów 7 Dywizji Piechoty, które następnie odeszły na koncentrację związaną z marszem na pomoc walczącej Warszawie. Oddziały 7 Dywizji nie posiadały pełnych stanów tak więc trudno było mówić o mobilizacji nadwyżek do utworzenia planowanej Brygady Piechoty. Sytuację pogłębiał brak uzbrojenia.
     Dowódcą Częstochowskiej Brygady Piechoty wyznaczono Inspektora Częstochowskiego mjr Tadeusza Króla „Dołęga”. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że Inspektor Częstochowski „Dołęga” utworzył jedynie zalążek sztabu brygady przekształcając w niego dotychczasowy sztab Inspektoratu Częstochowskiego. Nie była to zapewne wtedy rozbudowana struktura bowiem część oficerów inspektoratu odeszła do tworzących się pułków.
     Z ocalałych dokumentów wiemy jedynie, że brygada miała składać się z 1 i 2 pułków. 10 sierpnia 1944r. Rozkazem Szczególnym dotyczącym służby duszpasterskiej Okręgu "Jodła" na stanowisko kapelana Brygady Częstochowskiej mianowano księdza "Czesławskiego" NN z Obwodu Częstochowskiego. W 1 pułku brygady funkcję kapelana miał pełnić ksiądz "Witkowski" NN z Obwodu Radomsko, a w 2 pułku ksiądz "Halicz" z Obwodu Włoszczowa.
     O słabości struktur zalążkowego sztabu brygady niech świadczy fakt, że w Rozkazie Organizacyjnym Nr 4/44 Komendanta Okręgu za szkolenie żołnierzy Częstochowskiej Brygady Piechoty miał odpowiadać dowódca 7 Dywizji Piechoty AK, płk dypl. Gwido Karol Kawiński "Czesław".
     Niestety na podstawie dostępnych źródeł nie jesteśmy w stanie napisać nic więcej o Częstochowskiej Brygadzie Piechoty.

Źródła

Podczas opracowywania powyższego tekstu korzystaliśmy z następujących źródeł: 

Adamczyk M., Tomczyk J.: „Burza” w okręgu radomsko-kieleckim w świetle dokumentów,
Archiwum własne Dionizego Krawczyńskiego,
Borzobohaty W.: „Jodła”,
Massalski A. i Meducki S.: „Armia Krajowa Okręg Radomsko-Kielecki”,

Wróć