Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
Od I połowy 1943 roku żołnierz patrolu dywersyjnego placówki Bogoria pod dowództwem Jana Kosowskiego „Tyka”, a następnie Stanisława Brudka.
Zachorował i zmarł w 1943r.