Plany

29 czerwca 1944 roku Komendanta Okręgu AK Kielce wydał Rozkaz Ogólny Nr 1 „Przygotowania do akcji powstańczej”. Szczegółowe zadania zostały zamieszczone w kolejnych załącznikach do tego rozkazu wydanych już 3 lipca 1944r. 

Kpt. Franciszek Pieniak "Przebój", dowódca batalionu - zdjęcie powojenne

     Rozkaz potwierdzał wcześniejsze założenia, zgodnie z którymi, każdy z obwodów wchodzących w skład Inspektoratu Częstochowskiego, miał w pierwszej kolejności zmobilizować batalion piechoty. II batalion 74 pp miał zostać zmobilizowany na terenie Obwodu Włoszczowa. Czwarty batalion miał zostać wystawiony przez oddziały partyzanckie. Decyzje te zostały potwierdzone przez dowódcę 7 DP podczas inspekcji poszczególnych obwodów, którą przeprowadził jeszcze w lipcu 1944r.
     Zwracamy uwagę na fakt utworzenia jednego batalionu (I batalion 74 pp) z oddziałów partyzanckich, w tym z oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”, którego głównym terenem działania był właśnie Obwód Włoszczowa. Już od początku lipca zwiększał on swój stan liczebny korzystając głównie z zasobów osobowych właśnie Obwodu Włoszczowa. Miało to zapewne wpływ na ujawniające się braki kadrowe I batalionu 74 pp.

Zadania do akcji Burza

Przybliżanie się frontu skłoniły Komendę Okręgu do wydania w dniu 17 lipca 1944r. Rozkazu Operacyjnego Nr 1/44 który określał zadania dla poszczególnych struktur. Obwód Włoszczowa mobilizujący I batalion otrzymał następujące zadania:

1. Zorganizować zasadzki uderzeniowo-ogniowe na liniach:
….
b) Kielce – Włoszczowa – Częstochowa,
c) Jędrzejów – Szczekociny – Częstochowa
3. Nie dopuścić do zniszczenia linii kolejowych:
a) Włoszczowa – Częstochowa,
     Kilkanaście dni później, 24 lipca 1944r., Komendant Okręgu wydał Rozkaz Operacyjny Nr 2/44 w którym precyzował, że oddziały mobilizowane na terenie obwodu mają być własnymi siłami gotowe do opanowania Włoszczowy.
     Rozkaz o rozpoczęciu akcji Burza miał wydać Komendant Okręgu. Do tej pory prowadzono jedynie prace sztabowe na poziomie Komendy Obwodu Włoszczowa.

Sztab

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami planu Odtwarzania Sił Zbrojnych dowódcą  batalionu miał być Komendant Obwodu Włoszczowa kapitan Franciszek Pieniak „Przebój”.

     W czasie przygotowań do mobilizacji nie powołano jeszcze sztabu batalionu, ale późniejsze działania wskazują, że dokonano już podziału obsady funkcji. Oparto się na oficerach Komendy Obwodu Włoszczowa.
     Całość prac przygotowawczych nadzorował kapitan Franciszek Pieniak „Przebój”. Objął on funkcję 1 czerwca 1944r. i musiał w krótkim czasie nadrobić zaległości organizacyjne powstałe w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, od czasu aresztowania dotychczasowego komendanta.

Źródła

Opracowując powyższy tekst korzystaliśmy z następujących materiałów:

Borzobochaty W.: „Jodła”,
Komorowski K.: Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie,
Lis J., Kapczyński W., Niedbał J.” Kryptonimy „Hetman” i „Chrobry” Armii Krajowej,
Zieliński Z.: 7 Dywizja Armii Krajowej.

Wróć