Czytnik wydarzeń

26 czerwiec 1944 r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Oddział partyzancki Bolesława Boczarskiego "Jurand" przeprowadził koło miejscowości Występa (droga Kielce - Warszawa) zasadzkę na niemiecką kolumnę. Straty niemieckie: kilku zabitych i rannych. Zdobyto kilka karabinów i rkm.

 

 Więcej

Wróć