Czytnik wydarzeń

26 lipca 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Około godziny 23, liczący około 20 ludzi, pododdział z Placówki Klimontów mobilizujący się w ramach akcji "Burza", pod dowództwem ppor. Jakuba Gutowskiego „Topór” zaatakował posterunek żandarmerii znajdujący się w budynku szkolnym przy ulicy Krakowskiej w Klimontowie.. Atak poprowadzony z dwóch kierunków zakończył się sukcesem. Posterunek został zdobyty, a załoga rozbrojona. Zdobyto 6 karabinów, 20 granatów i 500 sztuk amunicji. 

Wróć