Czytnik wydarzeń

26 lipca 1944r.

-

To wydarzenie powtarza się co 1 rok/lat aż do 2106-02-07.

Pododdziały I batalionu 2 ppLeg. AK przystąpiły do zdobywania zaopatrzenia dla mobilizującej się jednostki. Grupa pod dowództwem pchor. Antoniego Jasińskiego „Zbigniew” opanowała magazyny „Społem” w Sandomierzu i wywiozła samochodami w rejon koncentracji ok. 16 ton cukru oraz innych artykułów spożywczych. Druga grupa opanowała magazyny „Rolnik” i zarekwirowała znaczne ilości skóry na buty dla wojska. Także w Sandomierzu skonfiskowano 4 tony masła z tamtejszej mleczarni. Zlikwidowano także niemiecki posterunek w Bugaju skąd uprowadzono samochód osobowy.

Wróć