Kamiński Jan

Pseudonim „Walek”

Stopień wojskowy: pchor./ppor.

Dowódca drużyny na Placówce Lasocin

Dowódca plutonu na Placówce Lasocin

Dowódca 1 plutonu w kompanii „Fiedlera” w Iłżeckim Pułku Piechoty

Urodził się w 1917 r. w Moskwie. Pochodził z rodziny zesłańca po Powstaniu Styczniowym.

-1920 r. powraca do Polski razem z rodzicami,

-ukończył Kurs Podchorążych przy 4 pp w Kielcach,

-podczas kampanii obronnej 1939 r. walczył w szeregach 2 ppLeg. Podczas walk pod Zamościem dostał się do niemieckiej niewoli z której ucieka.

-mieszka z rodziną we wsi Janopol,

-w konspiracji ZWZ jest dowódcą drużyny na Placówce Lasocin. Drużyna wchodziła w składplutonu którego dowódcą był st. sierż. Jan Siwiec "Dębowski" z Linowa, który zarazem dowodził drużyną Kedyw na placówce,

-od jesieni 1943 r. obejmuje po Janie Siwcu „Dębowski” funkcję dowódcy plutonu na placówce,

-awansowany do stopnia ppor. (nie znamy dokładnej daty),

-z początkiem sierpnia 1944 roku (niektóre źródła podają, że z 30 na 31 lipca) rozpoczęła się mobilizacja w Obwodzie Opatów zarządzona w związku z akcją „Burza”. Stawia się nieliczną grupą z Placówki Lasocin w rejonie Rudy Kościelnej, na północ od Ćmielowa,

-prawdopodobnie 8 sierpnia oddział przeniósł w lasy pomiędzy Jeleńcem i wsią Dębowe Pole – czyli na północ od Ostrowca Świętokrzyskiego gdzie koncentrował się I batalion pod dowództwem kpt. Dezyderiusza Lenartowicza „Wierny”. Stawiło się tam około 100 żołnierzy. Po połączeniu zgrupowanie liczyło około 150 żołnierzy. Oddział nie podjął większych działań bojowych i ostatecznie został rozwiązany,

-2 września dociera z grupą zdemobilizowanych żołnierzy ze zgrupowania Lenartowicza „Wierny” do Iłżeckiego Pułku Piechoty,

-obejmuje funkcje dowódcy 1 plutonu w pierwszej kompanii dowodzonej przez ppor. Witolda Mrowińskiego „Fiedler”,

-po bitwie 1 października 1944 r. na Piotrowym Polu przeszedł z oddziałem „Wrzosa” w rejon Skarżyska-Kamiennej gdzie walczył do listopada 1944 r.

-po wojnie ukończył wyższe studia rolnicze,