Ławicki Jan

Pseudonim: „Wicek”.

Komenda Obwodu Włoszczowa.

W II RP pracownik starostwa.
Od jesieni 1939r. w SZP.
Podczas okupacji zarządzał pożydowską drukarnią przy ówczesnej ulicy Pocztowej.
Nie wiemy od kiedy w strukturach Referatu VI Nasłuch i Propaganda Komendy Obwodu Włoszczowa, gdzie jest od pewnego czasu zastępcą kierownika referatu.
Od listopad (?) 1943 do styczeń 1945r. Kierownik Referatu VI Komendy Obwodu Włoszczowa.