Meyer Stefan

Pseudonim: „Larissa”
Stopień: kapitan pożarnictwa
Komendant Rejonu Kielce Miasto w Obwodzie Kielce

-w 1929 r. odbył kurs oficerski pożarnictwa,
-pracował jako powiatowy instruktor pożarnictwa w Jędrzejowie, następnie w Biurze Okręgu ZSP RP W Kielcach, a potem jako powiatowy instruktor pożarnictwa w Kielcach, 
-podczas wojny działał w Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, gdzie w okresie od listopad 1940 r. do 1941 r.
był komendantem Podobwodu Kielce,
-równolegle działał w Strażackim Ruchu Oporu „Skała” jako komendant w powiecie kieleckim, 
-za nielegalne posiadanie broni został zatrzymany, ale od niechybnej śmierci uratował go niemiecki oficer Policji Ogniowej i b. komendant ZSP w Breslau ( Wrocław ) ppłk inż. Heinz Gunther. Ów oficer nadzorował działalność polskich straży pożarnych na terenie Generalnej Guberni.
-zesłany prawdopodobnie do obozu.

Okupacja Sowiecka

-w celu utworzenia polskiej ochrony przeciwpożarowej na terenie Dolnego Śląska, Główny Inspektor Pożarnictwa gen. poż. Eugeniusz Doering skierował pożarniczą grupę operacyjną z mjr poż. Stefanem Meyerem „Larissa” jako kierownikiem. Liczyła ona początkowo dwóch oficerów i trzech podoficerów. Na bazie grupy w Urzędzie Pełnomocnika, 21 kwietnia 1945r.,utworzono Inspektorat Pożarnictwa, na czele z mjr poż. Stefanem Meyerem.