Molenda Józef

Molenda Józef po prawej.

Ekspozytura wywiadu „Sosna”  Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu.

-Urodzony 05.03.1919 r. pod Radomiem.
-Miał szóstkę rodzeństwa. Braci: Władysława, Kazimierza, Henryka i Aleksandra oraz 2 siostry Stanisławę i Sabinę.
-Pracownik Fabryki Broni w Radomiu.
-Prawdopodobnie wiosną 1941r. wciągnięty w struktury ekspozytury wywiadu w Radomiu Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu. Wchodzi w skład komórki zajmującej się wykradaniem z zakładu broni.
-Być może w maju 1941 r. do konspiracji wciąga swojego brata Aleksandra, pracownika zakładów „Hasag” w Skarżysku, który pod pseudonimem „Olek” wchodził w skład komórki ekspozytury wywiadu zajmującej się wykradaniem amunicji.
-24 września 1942r. aresztowany w związku ze zdradą jednego z żołnierzy oddziału bojowego ekspozytury wywiadu w Radomiu.
-13 października 1942 r. przy ulicy Mlecznej w Radomiu powieszony w publicznej egzekucji.