Historia Obwodu

Powiat lubliniecki przed wybuchem II wojny światowej wchodził w skład województwa śląskiego. Na jego terenie utworzono Obwód Lubliniec, który decyzją Komendy Głównej AK, od początku stycznia 1945r., został przeniesiony do Okręgu Kielce. 

     Niewiele wiemy o organizacji Obwodu na przełomie 1944/45r. Jego siły zorganizowane były w batalion składający się z 4 – 5 kompanii (każda kompania to zapewne 2 – 3 plutony). Funkcjonowały także wszelkie niezbędne służby oraz Wojskowa Służba Ochrony Powstania.
     Trudno w oparciu o posiadane źródła określić w miarę precyzyjnie stan Obwodu Lubliniec, ale prawdopodobnie był on nie mniejszy niż 600 i nie większy aniżeli 1000 ludzi.
     Podporządkowanie Obwodu Lubliniec Okręgowi Kielce, jeżeli w ogóle weszło w życie, było krótkotrwałe. W strukturach powstających wiosną 1945r. organizacji konspiracyjnych obwód ponownie znalazł się w składzie Okręgu Śląsk.


Mimo szczupłości danych przedstawiamy kilka nazwisk osób kierujących obwodem na koniec 1944r.

Komenda Obwodu
-Tomaszewski Janusz „Sokół” - komendant Obwodu Lubliniec,
- Kubas Feliks „Dąb” – zastępca komendanta Obwodu Lubliniec,
- Klimanek Konrad Teodor „Sznajder” – oficer mobilizacyjny Obwodu Lubliniec,
- Dyczkowski Eugeniusz „Jot” – oficer sanitarny Obwodu Lubliniec,
- Hurny Antoni „Adam” – oficer aprowizacyjny Obwodu Lubliniec,
- Grzyt Józef „Lipski” – oficer broni Obwodu Lubliniec,
- Żywczak Antoni „Rózga” – oficer informacji Obwodu Lubliniec,
- Pyko Piotr „Wróbel” – kwatermistrz Obwodu Lubliniec,
- Widera Alojzy „Antek” – adiutant komendanta Obwodu Lubliniec,
- Stasiak Michał „Świerk” - d-ca części wschodniej pow. Lublinieckiego.
- Lisiecki Bolesław ps. „Kostek” – z-ca kom. WSOP,
- Karpe Józef ps. „Tadeusz” – d-ca samodzielnej grupy dywersyjnej

Dowódcy:
Kopiec Wilhelm „Znicz” – d-ca kompani w Obwodzie Lubliniec,
- Jendrzejczyk Karol „Kruk” - d-ca 1 plutonu kompani „Znicza”,
- Maruszczyk Henryk „Ziarnko” – d-ca 1 plutonu kompani „Znicza”,

-Kabus Edward „Ptak” – d-ca kompani w Obwodzie Lubliniec,
- Duda Franciszek „Czarny” – d-ca plutonu w Obwodzie Lubliniec,
- Piskorski Maksymilian „Piast” – d-ca plutonu w Obwodzie Lubliniec,
- Banasik Adam „Mrówka” – d-ca plutonu w Obwodzie Lubliniec.

Źródła

Opracowując powyższy tekst korzystaliśmy z następujących źródeł:
Starczewski M.: Ruch oporu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim,
Walter-Janke Z.: W Armii Krajowej na Śląsku.
Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

Wróć