Opielińska Maria Elżbieta

Żołnierz ZWZ-AK.
Organizatorka tajnego nauczania w Kielcach.
Przewodnicząca Grodzkiej, a potem Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Kielcach.

Opielińska Maria Elżbieta

Ur. 8 VII w Zduńskiej Woli (pow. Sieradz), była córką właściciela apteki Tadeusza i Kamilli z Kuczyńskich. Miała troje rodzeństwa.
-W 1910 rodzina przeniosła się do Warszawy.
-W 1920 r. ukończyła Państwowe Gimnazjum im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Od tego samego roku studiowała na sekcji przyrodniczej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Działała w Chrześcijańskim Związku Akademickim.
-W 1925 r. uzyskała absolutorium z biologii i rozpoczęła pracę jako nauczycielka biologii w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Królowej Jadwigi w Siedlcach.
-W 1926 r. wstąpiła do Związku Nauczycielstwa Polskiego.
-W 1927 zdała egzamin nauczycielski.
-W Siedlcach pracowała do r. 1932, kiedy to objęła stanowisko p.o. dyrektorki Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi w Kielcach.
-W 1934 r. otrzymała nominację na dyrektorkę tej szkoły. W latach sprawowania przez nią kierownictwa szkoła licząca blisko 500 uczennic stała na wysokim poziomie. Jednocześnie uczyła w niej biologii.

-Po wybuchu drugiej wojny światowej, już w połowie września 1939, wzięła udział w pierwszym konspiracyjnym posiedzeniu dyrektorów kieleckich szkół średnich, na którym zdecydowano wystąpić z petycją do władz niemieckich o zezwolenie na wznowienie nauki. Kiedy te starania nie przyniosły rezultatu, Opielińska wspólnie z grupą swych współpracowników-nauczycieli już 15 X 1939 zorganizowała naukę na pierwszych w kraju tajnych kompletach, które pod jej kierownictwem przerodziły się niebawem w tajną szkołę. Liczba uczniów w r. 1940/1 wynosiła 94, w r. 1944/5 – 209.
-Włączyła się również do pracy konspiracyjnej, działając we władzach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej okręgu kieleckiego, jak i Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej. W końcu 1939 r. nawiązała kontakt z Opielińską w imieniu Komisji Oświecenia Publicznego dr Maria Chrzanowska. Do 1941 Opielińska przesyłała do Krakowa sprawozdania z pracy zarówno swojej szkoły, jak i innych tajnych kompletów z terenu Kielc. Po powstaniu Departamentu Oświaty i Kultury przy Delegaturze Rządu RP na Kraj od r. 1941 nadzorowała tajne szkolnictwo średnie w Kielcach i Częstochowie. Funkcję tę sprawowała do 1943. W tym roku została wiceprzewodniczącą początkowo Grodzkiej, a potem Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Kielcach i jednocześnie wspólnie z Pawłem Czaplą nadzorowała szkolnictwo średnie aż do wyzwolenia Kielc w styczniu 1945.
-Od lutego 1945 kierowała Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi w Kielcach i już w czerwcu odbyły się pierwsze matury.
-W roku szkolnym 1945/46 w wyniku niesłusznych oskarżeń została przeniesiona służbowo na teren woj. wrocławskiego. Kolejno kierowała w miejscowości Borowa Uniwersytetem Ludowym, w Karpaczu Ośrodkiem dla Dziewcząt Ofiar Wojny, które były opóźnione w nauce, a w roku 1950 przeniosła się do Wrocławia, gdzie od 1 IX t. r. pracowała jako nauczycielka biologii w II Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących.
-W 1956 została zrehabilitowana. Jednakże nie doszło do objęcia proponowanego jej kierownictwa II Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.
-Od r. 1966, po przejściu na emeryturę, uczyła nadal w Liceum dla Pracujących we Wrocławiu, lecz już w niepełnym wymiarze godzin.
Zmarła we Wrocławiu 30 IV 1975 na skutek choroby nowotworowej. Pochowana została w Kielcach.