Placówka Kielce Śródmieście

     Miasto Kielce podzielono już w 1940 r. na Dzielnice, które były odpowidnikami Placówek. Niestety nie znamy ich granic. Centralna część miasta tworzyła Placówkę Kielce Śródmieście.

Przez cały czas okupacji jej Komendantem był: ppor./por. Kędzior Józef „Zator”, „Zygfryd”

     Mimo, że niewiele wiemy o działalności placówki to możemy przypuszczać, że jej struktury były dosyć silne. Kiedy 16 czerwca 1944 r. aresztowano, a następnie zamordowano komendanta sąsiedniej Placówki Północ ppor. Stanisława Jeżewskiego „Jeż" to całą strukturę tej placówki włączono do Placówki Śródmieście. 

Wróć