Podokręg Starachowice

Powołany w październiku 1944r. Podokręg nie miał nazwy Starachowicki, w zasadzie nie miał żadnej nazwy, ale z racji, że jego terem miał być głównie obszar Inspektoratu Starachowickiego przyjęliśmy taką nazwę dla nowej struktury. Podokręg istniał tylko 12 dnia, ale istniał i dlatego przedstawiamy jego historię.

Geneza

     W Rozkazie Organizacyjnym Nr 4/44 z dnia 12 października 1944r. wydanym przez Komendanta Okręgu czytamy:
„…
2. Organizacja inspektoratów, obwodów i podobwodów jak dotychczas, z tym że inspektoraty B i C
Będą stanowić całość jako Podokręg. Na dcę całości wyznaczam ob. „Lina” z zachowaniem stanowiska dcy 2. DP.
3…”


     Rozkaz oznaczał, że Inspektoraty Starachowicki i Sandomierski utworzą Podokręg. Należy zaznaczyć, że formalnie tylko część Inspektoratu Sandomierskiego bowiem reszta znajdowała się w tym czasie już pod okupacją sowiecką (przyczółek sandomiersko-baranowski) i nie było z nią łączności. Dowódcą Podokręgu powołano ppłk Antoni ego Żółkiewskiego "Lin", który zachował także stanowisko dowódcy 2 DP AK.
     Ta sytuacja trwała jedynie 12 dni. Nie wiemy z jakich powodów, ale Już 24 października 1944r. w Rozkazie Organizacyjnym 5/44 Komendant Okręgu anulował decyzję powołania Podokręgu. Utrzymał jednak w mocy decyzję o połączeniu wymienionych inspektoratów w jedną całość. Od tej pory tworzyły Inspektorat B składający się z Obwodów: Sandomierz, Opatów, Iłża i Końskie. Dotychczasowy Inspektor Starachowicki mjr. "Kos" został przeniesiony do Komendy Okręgu, a jego miejsce zajął mjr. Józef Włodarczyk "Wyrwa", który funkcję tą sprawował aż do stycznia 1945r.


Zapewne w ciągu dwunastu dni istnienia Komendant Podokręgu nie podjął żadnych decyzji.

Źródła

Opracowując powyższy tekst korzystaliśmy z następujących publikacji:
Borzobohaty W.: „Jodła”.

Wróć