Serafiński Fryderyk

Pseudonimy: „Drabina”, „Szkot”, „Arpad”

Konspiracyjne nazwiska: Marian Skrocki vel Stanisław Potocki vel Stanisław Przybysiak

Stopień wojskowy: ppor./por.

Baza kielecka „Start IV”

Dowódca plutonu w oddziale partyzanckim por. Floriana Budniaka „Andrzej” w Obwodzie Radomsko AK

Dowódca I plutonu w 2 kompanii I batalionu 74 pp AK

Dowódca 1 kompanii I batalionu 74 pp AK

Dzieciństwo i wojsko

Serafiński Fryderyk "Drabina"

Urodził się 30 grudnia 1911 roku w Stanisławowie (obecna Ukraina). Syna Aleksandra i Antoniny z domu Motolicz.

-uczył się w Państwowym Gimnazjum im. S. Staszica w Stanisławowie, gdzie w 1933 r. zdał egzamin dojrzałości,

-od 17 września 1933 r. w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Po jej ukończeniu przydzielony do 11 Pułku Artylerii Lekkiej w Stanisławowie,

-od lipca do sierpnia 1935 roku uczestnik ćwiczeń rezerwy 11 Pułku Artylerii Lekkiej,

-od 1936 roku instruktor ds. ewidencji wojskowej na powiat Kałusz w Starostwie Powiatowym w Stanisławowie,

-w 1936 roku współpracownik oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. (Wywiad, kontrwywiad).

II wojna światowa

-w kampanii obronnej 1939 roku przydzielony do obrony przeciwlotniczej,

-19 września dotarł do granicy polsko-węgierskiej, zatrzymany i internowany w obozie Nagykanizsa,

-10 października uciekł i dotarł do polskiej ambasady w Budapeszcie, po uzyskaniu paszportu przez Jugosławię i Włochy dostał się do Francji,

 -6 listopada w Bessieres wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,

-od 15 listopada uczestnik kursu oficerów artylerii,

 -od 8 stycznia 1940 roku, po zakończeniu kursu, przydzielony jako instruktor do Szkoły Podchorążych Artylerii w Camp de Coetquidan,

-po upadku Francji ewakuowany statkiem „Forbein” z Biaritz dotarł do Giblartaru, następnie statkiem „P-44” do Liverpoolu,

- 1 lipca 1940 roku dołączył do Sił Polskich na Zachodzie pod dowództwem brytyjskim, przydzielony do 1 Dywizjonu Artylerii Lekkiej 1 Brygady Strzelców,

-od jesieni w obronie wybrzeża, na punkcie obserwacyjnym w Newport, następnie w St. Andrews,

-od 11 września 1942 roku uczestnik szkoleń dla cichociemnych, przeszkolony ze specjalnością w dywersji, przydzielony do Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza. Awansowany na stopień podporucznika,

-1 grudnia 1942 roku zaprzysiężony na rotę ZWZ-AK,

-w nocy z 9 na 10 września 1943 roku zrzucony do okupowanej Polski w sezonie operacyjnym „Riposta” w operacji lotniczej „Neon 4”, wystartował z lotniska w RAF w Tempsford, a wylądował w placówce odbiorczej „Solnica” w okolicach miejscowości Osowiec, 7km od Grodziska Mazowieckiego. Razem z nim i innymi skoczkami z tej operacji przerzucono 252 tys. dolarów oraz 100 tys. marek. Zrzucono także sześć zasobników i jedną paczkę.

-po skoku początkowo mieszkał w majątku Zarybie, następnie aklimatyzował się w Warszawie przy ulicy Koszykowskiej 75,

-od 1 października 1943 roku organizator oraz instruktor bazy kieleckiej „Start IV” dowodzonej przez cichociemnego Jana Rogowskiego „Czarka”, po jego aresztowaniu przez gestapo 3 stycznia 1944 roku stracił kontakt z organizacyjne.

-od marca 1944 w przydzielony do dyspozycji oddziału ewakuacyjnego Obwodu Radomsko w Okręgu Kielce AK,

-od 6 maja dowódca plutonu w oddziale partyzanckim por. Floriana Budniaka „Andrzej”.

-w nocy z 31 maja na 1 czerwca brał udział w zniszczeniu tartaków Reschopa i Wunschego w Radomsku,

-od przełomu lipiec/sierpień 1944 r., podczas akcji „Burza”, dowódca I plutonu w oddziale partyzanckim Floriana Budniaka „Andrzej”, który tworzy 2 kompanię I batalionu 74 pp,

-od 8 września do 19 stycznia 1945 roku dowódca 1 kompani szturmowej I batalionu dowodzonego przez por. Mieczysława Tarchalskiego  „Marcin” 74 pp.

-po inspekcji przeprowadzonej przez dowódcę AK  gen. Leopolda Okulickiego awansowany na stopień porucznika ze starszeństwem od 1 stycznia 1945 roku.

Za Sowieta

-10 marca 1945 roku, po wcześniejszym rozwiązaniu oddziału, nawiązał kontakt z Delegaturą Sił Zbrojnych na Kraj w Krakowie w celu organizacji partyzantki niepodległościowej na Podhalu,

-22 maja 1945 aresztowany przez UB w Częstochowie, osadzony w więzieniu MUBP,

-2 października zwolniony w wyniku amnestii,

-23 listopada, po nawiązaniu kontaktu z WiN, postanowił emigrować. Wyjechał z Cieszyna do Morawskiej Ostrawy w Czechach gdzie został aresztowany przez czeskie służby bezpieczeństwa pod zarzutem szpiegostwa,

-8 kwietnia 1946 roku zwolniony dzięki staraniom szefa sztabu Polskich Sił Zbrojnych oraz interwencji władz brytyjskich, odstawiony do stacji granicznej w Cieszynie powrócił do Krakowa,

-18 maja 1946 roku wraz z transportem UNRRA przekroczył granicę w Cieszynie,

-20 czerwca dotarł do sztabu 1 Dywizji Pancernej Stacjonującej w Niemczech. Następnie przez Amsterdam dopłynął do Hartwich w Wielkiej Brytanii,

-3 lipca zameldował się w Komisji Likwidacyjnej Specjalnej sztabu Polskich Sił Zbrojnych w Londynie. Został skierowany do ośrodka szkoleniowego artylerii,

-15 września 1946 r. zdemobilizowany z PSZ,

-do 15 września 1948 roku w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia,

-od 1948 roku, po ukończeniu kursu rybackiego, mieszkał w Glasgow. Wcześniej w Aberdeen. W 1951 roku ukończył szkołę medyczną.

-do końca 1987 roku prowadził w Londynie zakład masażu i leczenia stóp.

W wolnej Polsce

-w maju 1989 roku przyjechał do Polski,

-od sierpnia 1993 roku na stałe zamieszkał w Polsce w Podkowie Leśnej.

Zmarł 31 maja 2006 roku w miejscu zamieszkania.