Skadłubowicz Michał

Placówka Chotel w Obwodzie Pińczów i Obwodzie Stopnica

Urodził się w 1885 r. w miejscowości Skorocice pow. Pińczów. Pochodził z rodziny rolniczej.

-23 sierpnia 1915 zwerbowany przez komisariat Centralnego Biura Werbunkowego DW NKN w Piotrkowie do Legionów Polskich. Książeczka wojskowa nr 23003,

-wcielony do 2. kompanii I baonu 1. pp I Brygady LP,

-ranny, w 1916 był żołnierzem 1. komp. uzupełniającej w I Baonie Uzupełniającym w Kozienicach, skąd wyjechał na urlop w rodzinne strony,

-19 IV 1916 - 8 V 1916 urlop podczas którego przebywał w miejscu zamieszkania,  

-16 V 1916 wyruszył na front,

-17 IV, 23 IV i 4 VII 1917 superarbitrowany (uznany za niezdolnego do służby wojskowej) w Krakowie  i zwolniony z Legionów Polskich,

-28 VIII 1917 zatwierdzenie decyzji o zwolnieniu z Legionów Polskich,

-należał do Oddziału ZLP w Pińczowie.

-nie wiemy od kiedy, ale Michał Skadłubowicz został zarządcą majątku w Jurkowie. Majątek należał do Jana Jastrzebskiego, a po jego śmierci w 1939 r. do jego siostry Amelii i jej męża Mieczysława hrabiego Ponińskiego.

-Skadłubowicz mieszkał z rodziną (żona i trójka dzieci) w dworze,

-należy do ZWZ/AK z przydziałem do Placówki Chotel

-zamordowany przez Niemców 1 lutego 1944 r.