Sochański Henryk

Pseudonim: „Jelonek”.

Placówka Kluczewsko w Obwodzie Włoszczowa. 

Kedyw Obwodu Włoszczowa.

Leśniczy w Januszewicach, Gmina Kluczewsko.
W ZWZ od 1940r. Żołnierz Placówki Kluczewsko.
Od (?) do czerwiec 1943r. funkcjonowała w jego domu skrzynka kontaktowa Rejonu II Obwodu Włoszczowa.
Od czerwiec 1943r. skrzynka kontaktowa Kierownictwa Dywersji Obwodu Włoszczowa.