Stec Józef Bolesław

Pseudonim „Wierzba”

Placówka Czyżów Szlachecki w Obwodzie Opatów AK

Urodził się 13.03.1919 r. we wsi Prusy, gmina Czyżów Szlachecki jako syn Józefa i Marianny z domu Chajda. Rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne.

-do szkoły powszechnej uczęszczał w Psarach, Jankowicach a ukończył w Ćmielowie,

-uczęszczał do Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Ostrowcu Św.

-po wybuchu wojny uczęszczał na tajne komplety gdzie zdał maturę,

-w 1943 r. wstąpił do AK przyjmując pseudonim „Wierzba” z przydziałem do plutonu, którego dowódcą był jego brat Jan Stec „Zygmunt”,

-w 1945 r. obawiając się aresztowania wyjechał do Szczecina gdzie zamieszkał u swojego brata (Jan Stec „Zygmunt”)

-po zawarciu ślubu przez „Zygmunta” wyprowadził się i wynajął mieszkanie przy ul. Bolesława Krzywoustego gdzie mieszkał razem z Franciszkiem Szulcem (w konspiracji zastępca „Zygmunta”),

-ukończył w Szczecinie Państwową Szkołę Techniczną, a dyplom inżyniera budownictwa sanitarnego uzyskał na Politechnice Warszawskiej,

-w 1949 roku ożenił się z Konstancją, repatriantką z Wilna,

-pracował w szczecińskich biurach projektowych,

-w 1980 r. został aktywnym członkiem NSZZ Solidarność,

Zmarł 14 października 2007 r.