Szołkowicz Władysław

Pseudonim: „Wiktor”

Stopień wojskowy: ppor.

Komendant Placówki Oleszno w Obwodzie Włoszczowa

Podczas akcji Burza dowódca I plutonu 6 kompanii II batalionu 74 pp

Leśniczy w Woli Świdzińskiej

-od 1939/40 r. do 20 sierpnia 1944 r. Komendant Placówki Oleszno,

-od 20 sierpnia 1944 dowódca I plutonu 6 kompanii II batalionu 74 pp,

-ranny 28 września 1944 r. w walce pod  Kozią Wsią koło Oleszna,

-20 października 1944 r. zdemobilizowany,

Po 1945 r. wyjechał na Wybrzeże.