Adamus Stefan

Pseudonim: "Józef Okoń".
Stopień: podchorąży.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Zamieszkały w Staszowie przy ulicy szpitalnej. Pracuje, jako dyżurny stacji PKP w Staszowie. Związany ze Stronnictwem Narodowym.
Od jesieni 1939 roku związany ze Służbą Zwycięstwu Polsce jednak w 1940 roku przechodzi to tworzących się struktur Narodowej Organizacji Wojskowej. Jest dowódcą plutonu w Rejonie I Staszów Podokręgu Kieleckiego.
Mimo, że jest członkiem NOW zajmuje się kolportażem prasy i łącznością także na potrzeby Placówki Staszów.
11 marca 1943 roku aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Opatowie. W nocy z 12 na 13 marca uwolniony po opanowaniu więzienia przez grupę uderzeniową oddziału "Jędrusie" wspartą żołnierzami Podobwodu Opatów AK.
W odwecie za uwolnienie aresztowanych Niemcy 13 marca aresztują jego ojca, matkę i siostrę. Ostatecznie trafiają oni do obozu koncentracyjnego Auschwitz gdzie ojciec i matka zostają zamordowani.
Po uwolnieniu ukrywa się przez jakiś czas w lesie golejowskim, a następnie wyjeżdża do Kocmyrzowa, gdzie w dalszym ciągu działa w AK.