Kisiel Lucjan

Pseudonim: „Drzazga”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Zdjęcie powojenne.

Jako junak skierowany do przymusowej pracy w zakładach pod niemieckim zarządem.
Brak informacji o przebiegu służby w konspiracji.