Górski Stanisław

Pseudonim: "Pomidor".

Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” brał udział w walkach w Rytwianach i o Staszów.
Później w 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK.
W 1945 roku obawiając się aresztowania przez sowietów wyjechał na Dolny Śląsk.