Gonciarz Jakub

Pseudonim: „Kuba”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.

-Od ? w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-Po reorganizacji oddziału, 31 październik 1943r., w drużynie Władysława Szumielewicza „Mietek”.
-Podczas akcji Burza wraz z całym oddziałem wchodzi w skład 1 kompanii I batalionu 4 ppLeg.
-Zmarł w Otwocku w 1982r.