Lechnik Zofia

W jej domu w Kielcach przy ulicy Żeromskiego drukowane było w latach 1940 – 13 październik 1943r. pismo Oddziału VI BIP Komendy Okręgu pt. „Wiadomości Polskie” (później „Żołnierz Wolności”).