Wcisło

Komenda Obwodu Włoszczowa.

Nie wiemy kiedy wstąpił do konspiracji.
Pracował we Włoszczowie w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Instytucja za pośrednictwem kierownika (Stefan Szemraj „Sęk”) ściśle współpracowała z komórką legalizacji działającą w ramach Referatu V Łączność Komendy Obwodu Włoszczowa. Wcisło współpracuje przy wystawianiu fałszywych dokumentów legalizujących zatrudnienie osób wskazanych przez konspirację.
4 października 1943r. Niemcy uderzyli w inspektorat. Kierownik ucieka, ale w niemieckie ręce dostają się Wcisło i jeszcze jeden pracownik Ruszkowski.
Obaj zostają zesłani do obozu koncentracyjnego.
Wraca w 1945r.