Jamróz Tadeusz

Pseudonim: „Wicherek”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
1 kompania I batalionu 4 ppLeg.

-Od listopad/grudzień1943r. w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”, przydzielony do drużyny Bolesława Boczarskiego „Jurand”.
-Podczas akcji Burza, wraz z całym oddziałem, wchodzi w skład 1 kompanii I batalionu 4 ppLeg.