Wieczorkiewicz Bronisław

Pseudonim: „Wilk”.

Wywiad Komendy Obwodu Końskie.

Aresztowany 16.XII.1943 roku.

Stracony 16.I.1944 roku.

Urodzony w 1910 roku w Baryczy koło Końskich. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kornicy i w Końskich. Po ukończeniu podoficerskiej szkoły łączności służył w 72 pp w Radomiu jako podoficer łączności. Maturę zdał eksternistycznie.
-Po powrocie do domu po kampanii obronnej 1939 roku wstąpił do tworzonej organizacji „Racławice”.
-Na zasadzie współpracy przekazany na początku 1940 roku przez kierującego „Racławicami” Antoniego Piwowarczyka „Wąsowicz” do tworzonego przez Maksymiliana Szymańskiego „Relampago” referatu II wywiad Komendy Obwodu ZWZ Końskie.
-Wieczorkiewicz zatrudniony na koneckim odcinku linii kolejowej jako konserwator urządzeń sygnalizacyjnych został mianowany szefem wywiadu kolejowego w Obwodzie Końskie.
Z biegiem czasu jego działalność objęła także sabotaż i dywersję na tym szlaku.
- Od początku stycznia 1942 do połowy czerwca 1942 roku uczestniczy w Pierwszym Zastępczym Kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty organizowanym przez Komendę Obwodu. Po zdaniu egzaminu został mianowany plutonowym podchorążym.
-Współpracował z cichociemnym Jakubem Szwiecem „Robotem” dowódcą II Zgrupowania Partyzanckiego „Ponurego”.
-Podczas prac konspiracyjnych zwrócił na niego uwagę pracujący z nim jako konserwator konfident Gestapo.

-Aresztowany 16 XII 1943 roku.
-Już z koneckiego więzienia „grypsem” poinformował podziemie, kto był powodem aresztowania.
-16 I 1944 roku rozstrzelany w grupie 10 zakładników w lesie pod Piłą k/Końskich.
-Niedługo później konfidenta zastrzelono z wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego.