Michalski Michał

Pseudonim: „Skała”.
Stopień wojskowy: ppor.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
1 kompania I batalionu 74 pp.

Urodził się 30 stycznia 1911r. w miejscowości Nowosielce koło Sanoka.
Po ukończeniu gimnazjum ukończył szkołę podchorążych kawalerii i przez pewien czas służył w wojsku jako oficer zawodowy.
Do odejścia z wojska przekonuje go jego stryj, ksiądz Wawrzyniec Michalski (mieszkający na stałe w USA), który uczynił go zarządcą swojego majątku rolnego w Budziszewku koło Poznania.
W 1938r. zawiera związek małżeński z Zofią Jastrząbek.
W 1939r. zmobilizowany do wojska i kampanię obronną odbywa w Pułku Ułanów Jazłowieckich. Udaje mu się uniknąć niewoli i do domu powraca jesienią 1939r.
W 1940r. wysiedlony z majątku przez Niemców przenosi się z rodziną do Wolbromia.
1 październik 1942r. wstępuje w szeregi AK pod pseudonimem „Skała”.
Zagrożony aresztowaniem w lutym lub marcu 1944r. wstępuje do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
Od kwiecień 1944r. dowódca II plutonu oddziału.
Podczas akcji Burza dalej pełni funkcję dowódcy II plutonu 1 kompanii I batalionu 74 pp.
5 październik 1944r. ze względu na zły stan zdrowia zdemobilizowany, powraca do rodziny do Wolbromia.
Wiosną 1945r. powraca do majątku w Budziszewku, ale wkrótce musi go opuścić bowiem został on „upaństwowiony” przez komunistów.
W 1946 roku przenosi się do rodziny żony w Skokach koło Obornik.
Inwigilowany przez UB.
Zmarł w maju 1994r.