Konasiewicz Janina

Pseudonim: „Jaśka”
Oddział II Wywiad Komendy Okręgu Kielce.

-Mieszkała w Kielcach przy ul. Słowackiego.
-Do 1942 r. prowadziła lokal kontaktowy przy ul. Słowackiego w Kielcach do użytku sztabu wywiadu Okręgu.
-Od 1943 r. mieszkanie było mniej eksploatowane i służyło zapewne jako melina dla wywiadowców przyjeżdżających do Kielc.