Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W drugiej połowie 1943 roku prawdopodobnie uczestniczył w zajęciach szkoły podoficerskiej zorganizowanej przez Komendanta Podobwodu Staszów.

Bierze udział w mobilizacji do akcji „Burza”. Jest w oddziale partyzanckim „Modrzew” i bierze udział w walkach w Rytwianach i o Staszów.

Prawdopodobnie na początku sierpnia 1944 zdemobilizowany wraca do domu.