Bieżanek Stefan

Pseudonim: „Flisak”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W drugiej połowie 1943 roku bierze udział w zajęciach szkoły podoficerskiej zorganizowanej przez Komendanta Podobwodu Staszów.

Bierze udział w mobilizacji do akcji „Burza”. Jest w oddziale partyzanckim „Modrzew”. Walczy w Rytwianach i Staszowie.

Prawdopodobnie na początku sierpnia 1944 roku zdemobilizowany powraca do domu.