Wielgosiński Bolesław

Pseudonimy:  „Grab”, „Grabowski”.

Stopień wojskowy: kapral podchorąży.

Od 1 listopada 1939 r. stał na czele konspiracyjnej Gimnazjalnej Drużyny Bojowej.

Od wiosny 1941 w ZWZ: Referat II Komendy Obwodu Końskie.

W listopadzie 1942r., czując się zagrożony, opuszcza teren obwodu.

 

-Urodził się w 1920 roku w Końskich.

-W 1939 roku był licealistą koneckiego Gimnazjum i Liceum. Działał w harcerstwie, był m.in. drużynowym w stopniu podharcmistrza.
-W dniach 3-4 września 1939 roku służył ochotniczo w jednej z grup koneckiej samoobrony. Następnie wyjechał na wschód gdzie brał udział w działaniach zapasowego batalionu 2 pp Leg.
-Od 1 listopada 1939 r. stał na czele konspiracyjnej grupy skupiającej młodzież koneckiego gimnazjum i liceum nazywanej „Gimnazjalną Drużyną Bojową”. Zajmowali się gromadzeniem i konserwacją broni oraz sprzętu wojskowego znalezionego na pobojowiskach. Za pośrednictwem Jana Wypiórkiewicza próbował włączyć grupę do działań SZP/ ZWZ, ale nie uzyskał na to zgody. Grupa została ona objęta opieką oficera dyspozycyjnego Komendanta Obwodu, Mariana Lewińskiego „Czarny”, który utrzymywał z nią łączność za pośrednictwem Zbigniewa Proskurnickiego „Ketling”. Grupa utrzymywała łączność z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubal”.
-Wiosną 1941 roku podczas reorganizacji struktur działających w mieście Gimnazjalna Drużyna Bojowa została włączona w skład plutonów miejskich ZWZ.

-Od wiosny Wielgosiński został włączony w struktury referatu II - wywiad Komendy Obwodu.
-Od początku stycznia 1942 r. do połowy czerwca 1942 roku uczestniczy w Pierwszym Zastępczym Kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty organizowanym przez Komendę Obwodu. Po zdaniu egzaminu został mianowany kapralem podchorążym.
-]Po „wsypie” jaka miała miejsce z 1 na 2 listopada 1942 roku, kiedy aresztowano kilku oficerów Komendy Obwodu, a sam Komendant został zabity podczas próby ucieczki oraz po ujawnieniu zdrady Maksymiliana Szymańskiego byłego już szefa referatu wywiadu Komendy Obwodu, obawiając się aresztowania opuścił Końskie. Przeniósł się najpierw w okolice Czermna (Obwód Końskie), a następnie został przeniesiony na Lubelszczyznę.
-W marcu 1943 roku aresztowany w Janowie Lubelskim. Po śledztwie wysłany do obozu koncentracyjnego.

-5 maja 1945 roku oddział armii USA uwolnił go w obozie Gusen II.

-Powrócił do Końskich gdzie po kilku tygodniach został aresztowany przez UB.

-Po zwolnieniu podjął studia na Politechnice w Łodzi, gdzie pozostał po ich zakończeniu.