Laure Mieczysław

Stopień wojskowy: por.

Samodzielna Grupa Przemysłowa

Organizacja: Polska Niepodległa.

Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

-Inżynier zatrudniony podczas okupacji w Zakładach Przemysłowych Stanisław Tański i Spółka w Suchedniowie.
Od przełomu 1939/40r. członek Samodzielnej Grupy Przemysłowej zorganizowanej przez Franciszka Przeździeckiego.
-Organizacja wchodzi następnie w skład Polski Niepodległej i wreszcie od kwietnia 1942r. jest częścią Armii Krajowej. Zachowuje samodzielność i tworzy Okręg Przemysłowy „Centrum”.
-Laure jest przez cały czas szefem pionu sabotażu w Obwodzie „C-II” Skarżysko – Kamienna.
-Od luty 1943r. koordynator przygotowań do konspiracyjnej produkcji pistoletów maszynowych Sten w Suchedniowie. Od lipca 1943r. akcja ta znalazła się w gestii Kedyw – Jan Piwnik „Ponury”.
-26 października 1943r. produkcja pistoletów została wykryta przez Niemców, a w efekcie zakład został zlikwidowany. Większość pracowników została skierowana do pracy w „Hasag” Skarżysko – Kamienna. Nie wiemy czy w tej grupie był inżynier Laure.
–Dalsze losy nieznane.