Rokicki Feliks

Pseudonimy: „Wiatr”, „Lolek”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.
W drugiej połowie 1943r. uczestniczył w kursie szkoły podoficerskiej zorganizowanej przez Komendanta Podobwodu Staszów.
Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału Partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów. Prawdopodobnie zdemobilizowany w sierpniu 1944r.