Borkowski Henryk

Pseudonim: „Kanarek”.
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.

-Urodzony prawdopodobnie w 1927r.
-Kielczanin zamieszkały przy ulicy Bodzentyńskiej 4.
-Od 18 maj 1943r. w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz” (był wtedy najmłodszym partyzantem).
-19 lipiec 1943r. poległ w Leszczynach.
-Pierwotnie pochowany wraz z innymi poległymi w miejscu walki.
-Po wojnie przeniesiony na Cmentarz Partyzancki w Kielcach.