Bokwa Zygmunt Wiktor

Pseudonim: „Smutny”.
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.

-Urodzony w 1916r.
-W 1937r. rozpoczął służbę wojskową w 20 Pułku Ułanów w Brzozowie.
-W ZWZ od 1941r.
-Aresztowany i wysłany do robót przymusowych koło Hanoveru, skąd ucieka.
-Po powrocie do Kielc powrócił do konspiracji, żołnierz Kedyw Obwodu Kielce (dowódca grupy Józef Kempiński "Krótki").
-Od czerwiec bądź lipiec 1943r żołnierz oddziału partyzanckiego Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-Na okres zimy 1943/44 przydzielony do drużyny Edwarda Skrobota „Wierny”.
-W grudniu 1943r. usunięty dyscyplinarnie z oddziału przez „Barabasza” za nadużywanie alkoholu oraz nieuzasadnione użycie broni.

-Dalsze losy nieznane.