Dąbrowski Stefan

Pseudonim: „Stefan”.
Stopień wojskowy: plutonowy/ppor.
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz.
1 kompania I batalion 4 ppLeg.

-Urodził się 21.06.1915r. w Kielcach.
-Przed 1939 rokiem odbywał służbę wojskową w 1 Pułku Lotniczym jako rusznikarz – plutonowy. -Uczestniczył w kampanii obronnej 1939 roku w 1 Eskadrze Zapasowej 1 Pułku Lotniczego, następnie w grupie generała Kleberga.
-Po kapitulacji 3 października 1939r. dostaje się do niewoli niemieckiej.
-Ucieka z transportu do obozu jenieckiego i powraca do Kielc, gdzie mieszka przy ulicy Pocieszka.
-Od początku 1940 roku w konspiracji ZWZ w zakładach zbrojeniowych Hasag dawny Granat.
-Od jesieni 1943 roku w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz” gdzie pełni funkcje rusznikarza.
-Zima 1943/44 kwateruje w Kielcach i ma zasilać drużynę miejską Stefana Fąfary „Dan” (jego dmo przy ulicy Pocieszka służy za jedną z kwater "Dana").
-Po wiosennej reorganizacji przydzielony do III plutonu Czesława Łętowskiego „Górnik”.
-Podczas akcji Burza, wraz z całym oddziałem, wchodzi w skład 1 kompanii I batalionu 4 ppLeg.
-Ranny w bitwach pod Daleszycami i pod Radkowem.
-W 1944 roku awans na podporucznika i Krzyż Walecznych.
-W lutym 1945 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu przy ulicy Zamkowej w Kielcach.
–Zmarł 16.11.1958r. w Kielcach. Pochowany na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach (kwatera: 19).