Raj Wacław

Stopień wojskowy: kapral.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

W konspiracji prawdopodobnie od 1940r.

Bierze udział w poszukiwaniu broni w lasach w okolicach Staszowa.
Pracownik poczty w Staszowie, gdzie prawdopodobnie dowodzi komórką wywiadu AK.
Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walkach w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK.
8 sierpnia 1944 jako dowódca patrolu dociera do Staszowa aby odebrać pieczywo dla kompanii. W tym czasie miasto (zajęte już od kilku dni przez wojska sowieckie) zostaje zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. Wacław Raj zginał ratując dobytek z palącego się domu swojej sympatii p. Wdowiakówny.