Borkowski Andrzej

Pseudonim: „Sławek”.
Stopień wojskowy: kapral.
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
1 kompania I batalionu 4 ppLeg.

-Od zimy 1943/44 w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-W oddziale pełni funkcję sekcyjnego.
-Kwiecień 1944r. w wyniku reorganizacji oddziału objął funkcję dowódcy drużyny w II plutonie Stanisława Kozery „Bogdan”.
-Od maj 1944r. do sierpień 1944r. kwatermistrz oddziału.
-Podczas akcji Burza służy w 1 kompanii I batalionu 4 ppLeg.