Walasek Władysław

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Brał udział w szkoleniu ze znajomości w obchodzeniu się bronią.