Głowacki Franciszek

Pseudonim: „Ryś”
Oddział partyzancki „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.

-Od początku kwietnia 1944r. w oddziale partyzanckim Obwodu Kielce „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasz”.
-W dniu 5 kwietnia 1944r. brał udział w akcji zaopatrzeniowej w Piaskach koło Kielc. Po udanej akcji, grupa wycofująca się ze zdobyczą została pod Masłowem doścignięta przez Niemców. Stojący na ubezpieczeniu „Ryś” padł w walce.
-Pierwotnie został pochowany na cmentarzu w Masłowie. Już po wojnie jego zwłoki przeniesiono do kwatery 194 na Cmentarzu Partyzancki w Brzezinkach.