Mazur Zofia

Pseudonim: „Gazela”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.


Brak danych o przebiegu służby.