Zienkiewicz Aleksander

Pseudonim: "Siostrzeniec".

Stopień wojskowy: mjr/ppłk.

Szef sanitarny okręgu.

Od wiosny 1943 roku szef samodzielnego referatu sanitarnego w sztabie Komendy Okręgu.
Od wiosny 1944r. samodzielny referat podporządkowany został Oddziałowi IV Kwatermistrzostwo Komendy Okręgu. Zienkiewicz w dalszym ciągu stał na jego czele.
Podczas akcji „Burza” Zienkiewicz zostaje szefem sanitarnym Korpusu Kieleckiego AK.
Ranny w drugiej połowie sierpnia 1944r. powraca do konspiracji.