Pałys Tadeusz

Stopień wojskowy: ppor.

Komendant Placówki Kluczewsko w Obwodzie Włoszczowa.

Komendant Rejonu II Obwodu Włoszczowa.

Nauczyciel zamieszkały w Komornikach, Gmina Kluczewsko.
Prawdopodobnie w 1940r. został Komendantem Placówki Kluczewsko w Obwodzie Włoszczowa.
Od maj 1942r. Komendant Rejonu II Obwodu Włoszczowa.
Prawdopodobnie w lipcu 1942r. zdekonspirowany musiał opuścić teren obwodu.