Wolewicz

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Podczas okupacji kierownik młyna w Staszowie.
Brak informacji o przebiegu służby w konspiracji.