Kurzeja Izydor

Zdjęcie przedwojenne.

Pseudonim: „Kruk”.
Stopień wojskowy: st. sierż./ppor.
Placówka Lelów, Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
Oficer broni I batalionu 74 pp.

Urodził się 20 kwietnia 1906r. w Sosnowcu. Ojciec Roman.
W Sosnowcu ukończył szkołę powszechną, po czym rozpoczął pracę jako czeladnik rzemiosła ślusarskiego.
W roku 1930 powołany do wojska. Przez trzy lata służył w 12 Pułku Ułanów w Krzemieńcu Podolskim.
Pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy i w latach 1933-39 służył w 2 Pułku Artylerii Ciężkiej jako młodszy majster wojskowy w stopniu plutonowego.
Nie wiemy jaki był przebieg jego służby podczas kampanii obronnej 1939r., ale nie dostał się do niewoli.
Na początku okupacji przyjechał w okolice Lelowa, gdzie ukrywał się przed Niemcami.
W roku 1943r wstąpił do AK i został żołnierzem Placówki Lelów, Obwód Włoszczowa.
4 września 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
Prawdopodobnie już w październiku 1943r. został w oddziale oficerem broni i dowódcą zwiadu konnego.
W oddziale przebywał do 15 grudnia 1943r. – demobilizacja na okres zimy.
Od kwiecień 1944r. ponownie w oddziale „Marcina”
4 lipca 1944r. zostaje szefem oddziału partyzanckiego „Marcina”.
Od 6 sierpień 1944r. oficer broni I batalionu 74 pp.
1 stycznia 1945r. awansowany do stopnia podporucznika.
Po 1945r. represjonowany przez UB.
W 1953r. więziony.
Zginął tragicznie 30 maja 1960r. podczas wykonywania obowiązków służbowych w „Mystalu” –Myszków.