Kupiec Janina

Pseudonim: „Stokrotka”.
Placówka Staszów. Obwód Sandomierz.

Z domu Belusiak
We wrześniu lub październiku 1939 roku dostarczała żywność do przetrzymywanych w koszarach w Staszowie jeńców polskich.
W konspiracji SZP prawdopodobnie od 1939/40 roku. Łączniczka.
Jej dom na błoniach należał do jednych z pierwszych w mieście konspiracyjnych lokali. W późniejszym czasie znajdowała się tam skrytka z bronią.
Przez pewien czas w domu funkcjonowała także „skrzynka kontaktowa” Placówki Staszów.
Latem 1942 roku brała udział w szkoleniu sanitarnym w placówce.
W ramach mobilizacji do akcji „Burza” zgłosiła się do pomocy w szpitalu w Staszowie.