Witkowski Tadeusz

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg.AK

Wchodził w skład obsługi karabinu maszynowego podczas leśnych szkoleń żołnierzy placówki.
Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” wziął udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii 2 ppLeg. AK. W dniu 8 sierpnia został wysłany z kompanii w patrolu którym dowodził Wacław Raj do Staszowa w celu odebrania zamówionego pieczywa. Postępy frontu uniemożliwiły patrolowi powrót do kompanii.
W sierpniu 1944r. aresztowany przez NKWD i osadzony w areszcie w Rytwianach.