Szrek Michał

Pseudonimy: „Marmur”, „Zapała”

Stopień wojskowy: porucznik, kapitan

Komendant Podobwodu Piekoszów

Dowódca 2. kompanii w I batalionie 4 pp Leg

Dowódca I batalionu 4 pp Leg

Zdjęcie przedwojenne

-urodzony 1 lipca 1906 r. w Katowicach,
-od 1927 r. oficer służby stałej 12 Pułku Ułanów Podolskich,
-we wrześniu 1939r. razem z pułkiem jest w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Za udział w bitwie pod Mokrą odznaczony Srebrnym Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari,
-już jesienią 1939 r. znajduje się w Kielcach gdzie tworzy zręby konspiracji SZP,
-w styczniu 1940r. przeniesiony na teren Gminy Zajączków. Jedną z jego kwater jest młyn Gorajów w miejscowości Młynek k/Wesołej nad Wierną Rzeką. Zatrudnia się w Kamieniołomach „Miedzianka” (prywatna firma Barszczewskiej) na stanowisku maszynisty lokomotywy spalinowej kursującej na kolejce wąskotorowej prowadzącej z kamieniołomu do rampy załadowczej na stacji kolejowej Rykoszyn. Wspomaga on tworzenie Placówek Chęciny-Korzecko i Zajączków, wchodząc prawdopodobnie w skład dowództwa Rejonu Zachodniego określanego, jako Inspektorat Krasna-Mniów w ramach Obwodu Kielce,
-pod koniec 1940r. lub na początku 1941 r. następuje reorganizacja dotychczasowych struktur. Z Inspektoratu Krasna-Mniów wydzielono Placówki: Chęciny, Zajączków i Piekoszów tworząc osobny Rejon Piekoszów, którego komendantem zostaje Szrek,
-prawdopodobnie jesienią 1942 roku przeprowadzono reorganizację dotychczasowych Rejonów. W praktyce zmiana dotyczyła jedynie nazewnictwa: Rejony przemianowano na Podobwody, tym samym Szrek został Komendantem Podobwodu V Piekoszów kryptonim „Sokół”,
-w nocy z 21/22 czerwca 1943 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację młyna w miejscowości Młynek k/Wesołej. Sam Szrek nie był wtedy obecny na kwaterze. Zabudowanie młyna spalono, a rodzinę Gorajów (właścicieli młyna) w ilości siedem osób zamordowano,
-dekonspiracja spowodowała przeniesienie Szreka do dyspozycji Komendy Obwodu Kielce,
-prawdopodobnie w grudniu 1943r. został skierowany na teren Placówki Szczecno (Podobwód Dyminy) gdzie miał uporządkować sprawy organizacyjne (wcielenie struktur Narodowych Sił Zbrojnych). Po pozytywnym wykonaniu polecenia pozostał prawdopodobnie na tym terenie,
- 2 sierpnia rozpoczyna się koncentracja żołnierzy z Placówki Szczecno, Podobwód Dyminy. Koncentracja miała miejsce w Marzyszu. Całością sił dowodzi porucznik Michał Szrek „Zapała”. Pod jego dowództwem utworzony zostaje I pluton złożony z żołnierzy Placówki Szczecno (prawdopodobnie byli tam także żołnierze z innych placówek podobwodu), którego dowódcą został ppor. Edward Szwarkowski „Pirat”, dotychczasowy Komendant Placówki Szczecno.
-5 sierpnia w Kranowie zakończono formowanie 2. kompanii I batalionu 4 pp Leg., której dowódcą został Szrek,
-od 7 września 1944r. dowódca I batalionu 4 pp Leg.,
-10 września 1944 r. awansowany do kapitana,
-dowodzi batalionem do czasu jego rozwiązania odprowadzając żołnierzy na swój macierzysty teren,

Zmarł 11 października 1990 r. Pochowany na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.