Cukrowski Mieczysław

Pseudonimy: "Bob", "Konar".

Stopień wojskowy: starszy strzelec.
Oddział partyzancki Antoniego Hedy "Szary".

Urodził się w 1925 r. w Kielcach.
W 1939 dostał się do Technikum Mechanicznego przy Zakładach Metalowych w Skarżysku.
Podczas okupacji podjął pracę jako praktykant na kolei, a wreszcie trafił do niemieckiego obozu pracy w Bliżynie. Uciekł z niego wspólnie z kolegą, Mieczysławem Sołtysem.
Skierowany do oddziału partyzanckiego Antoniego Hedy "Szary". Początkowo przyjął pseudonim "Bob", później walczył jako "Konar". W oddziale, w stopniu starszego strzelca, dotrwał do końca okupacji niemieckiej.
Na początku sierpnia 1945r., na wezwanie "Szarego", stawił się z kolegami w lesie koło leśniczówki Kruk niedaleko od Suchedniowa. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945r., wraz z całym oddziałem, zarekwirowanymi samochodami, pojechał do Kielc. W trakcie akcji zdobywania więzienia przy ulicy Zamkowej, wraz z kolegami ubezpieczał od strony parku.
Nie ujawnił się po wojnie. Wyjechał na Dolny Śląsk, gdzie uczył się i pracował.

We Wrocławiu skończył studium wychowania fizycznego.
Po powrocie do Kielc podjął pracę na miejscowej politechnice. Trenował studentów, uzyskał uprawnienia trenera siatkówki I klasy. Prowadzona przez niego drużyna weszła do II ligi. Na uczelni pracował do emerytury.
Prawdę o uczestnictwie w odbijaniu więźniów z kieleckiego więzienia ukrywał skutecznie przez długie lata.
Wieloletni prezes, a później wiceprezes Koła numer 1 Światowego Związku Żołnierzy AK w Kielcach.
Awansowany do stopnia majora, w 2006 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 28 stycznia 2014 r w Kielcach.